Tanévkezdési támogatás

Tisztelt Szülők!

Püspökladány Város Önkormányzata a tanévkezdési támogatás folyószámlára történő utalását a napokban elvégzi és folyamatosan biztosítja a pénztári kifizetéseket is.

A pénztári kifizetésre a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában:

hétfő-csütörtök: 08:00 – 12:00

                                   13:00 – 16:00

péntek                      08:00 – 12:00  óra között van lehetőség.

Tájékozatás – Járványügyi Intézkedési terv

Járványügyi intézkedések

 1. szeptember 1-től

Az EMMI, valamint a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatójának ajánlásait figyelembe véve a COVID-19 vírus terjedésének megelőzése céljából az alábbi intézkedéseket hozom:

Tájékoztatás:

 • Az intézmény dolgozóit (pedagógusok, NOKS alkalmazottak, technikai dolgozók, közfoglalkoztatottak) az igazgató személyesen és e-mailben.
 • Tanulókat: személyesen az osztályfőnökök.
 • Szülőket: igazgató az iskola honlapján, Facebook oldalán, plakátokon keresztül, az osztályfőnökök a megszokott módokon (üzenőfüzet, online közösségi oldalakon a saját csoportban, telefonon)
 • Az iskola külső partnereivel telefonon, e-mailben tartjuk a kapcsolatot.

Belépés az intézménybe:

 • Az iskola dolgozóin és tanulóin kívül külső személy csak rendkívül indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban léphet be. (Kivételt a fenntartó, hivatalos szervek képviselői jelentenek.)
 • Az intézménybe lépéskor kötelező a kihelyezett fertőtlenítő használata, illetve szájmaszk viselése.
 • A Bajcsy u. 3-5. sz. és a Petőfi u. 9. sz. épületben portai szolgálatot tartunk.
 • Az alsó és az eltérő tagozat tanulóit a szülő csak az iskola kapujáig kísérheti, ott a pedagógusok fogadják a gyermekeket, ők kísérik fel az osztálytermekbe őket, illetve a tanítás után a kapuhoz kísérik őket.
 • A felső tagozaton a hagyományos rendtől eltérően reggel nem gyülekeznek az udvaron a tanulók, hanem azonnal felmennek az osztály- illetve csoporttermeikbe, ahol az órát tartó pedagógus fogadja őket.

A tanulók iskolában tartózkodása, közlekedése:

 • Az alsó és eltérő tagozat tanulói a saját osztálytermeikben tanulnak. A pedagógusok az első és második osztályokban egyénileg határozhatnak a tanítási órák kezdéséről és befejezéséről, 3-8. osztályokban az áttanítások miatt a hagyományos csengetési rendet követjük.
 • A felső tagozaton a csoportbontások és az informatika, hittan tantárgyak oktatása szükségessé teszi a tanulók vándorlását, ám minden épületben érvényesíteni szándékozunk a jobbkéz-szabályt a folyosói közlekedés során.
 • A testnevelés órákat, ameddig az időjárás lehetővé teszi, a szabadban kell megszervezni.
 • A délutáni szakkörökön, felzárkóztató foglalkozásokon csak 5-6 gyerek vegyen részt. A foglalkozások témájától, pedagógiai feladatától függően törekedjünk az online megvalósításra.
 • Minden tanítási óra kezdetén a tanulók kézfertőtlenítését az órát tartó pedagógus felügyeli, a tantermek szellőztetéséről gondoskodik. 
 • Az óraközi szünetekben – kivéve rossz idő esetén – a tanulók az udvar számukra kijelölt területén tartózkodnak.
 • A mellékhelyiségek használata során a távolságtartásra kell törekedni. 
 • A nappalos beosztásban dolgozó takarítók részletes útmutatás alapján végzik a takarítást és fertőtlenítést.
 • Minden tanuló számára javasolt saját tisztasági csomag használata, amiben célszerű szájmaszkot is elhelyezni.

A tanulók étkeztetése:

 • Étkezési rend alapján, az osztályok órarendjéhez igazodva történik. A tízórait minden osztály a feladatellátási helyén kapja meg és fogyasztja el az erre kijelölt helyen. Az ebédet a gyerekek egyelőre a Karacs Ferenc Kollégiumban kapják, ott fokozottan ügyelni kell a távolság megtartására. Reményeink szerint napokon belül rendeződik az étkeztetés helyzete, s az ebédet is a Bajcsy u. 3-5. sz. épületben fogyaszthatják el a gyerekek, étkezési rend alapján. Az étkezések során fokozottan ügyelni kell a higiénés előírások betartására és betartatására. 

A tanulói benntartózkodás:

 • A tanulók 16 óráig tartó kötelező benntartózkodására vonatkozó szabályokat a szülő kérésére engedékenyebben kezeljük, azaz ha a szülő tud gondoskodni gyermeke délutáni felügyeletéről és másnapra történő felkészüléséről, engedélyt kaphat a hazamenetelre.
 • A napközis és tanulószobás csoportokat a tanítási nap végén a pedagógus kíséri ki az iskola kapuján.

Püspökladány, 2020. augusztus 28.

                                                                              Nagyné Balogh Eszter

                                                                                   intézményvezető

 

Értesítés szülőknek

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket és a tanulókat, hogy a 2020/2021. tanév ünnepélyes megnyitóját

 1. szeptember 1-jén tartjuk a Petőfi u. 9. sz. (nagy Petőfi) alatt, az udvaron.

A tanévnyitó kezdete: 8.00 óra

A járványveszélyre való tekintettel azt kérem, hogy csak az új első osztályos gyerekeket kísérje el az egyik szülő.

Az első tanítási napon a tanulók 7.30 órára érkezzenek az iskolába (alsó tagozat a Bajcsy u. 3-5. sz., eltérő tagozat Bajcsy u. 7., felső tagozat Petőfi u. 9.), a táskáikat az osztálytermeikben elhelyezik, és az osztályfőnökök vezetésével vonulnak a rendezvény helyszínére. Fehér blúz/ing és sötét szoknya/nadrág viselése mindenkivel szemben elvárt követelmény.

Tisztelt Szülők!

Mivel mindannyian nagyon szeretnénk, hogy az új tanév a hagyományos módon induljon és végződjék, kérem megértő türelmüket és támogatásukat a járvány megelőzésére irányuló intézkedések elfogadásában, betartásában.

A fentiek értelmében a korábban megszokott személyes találkozások helyett részesítsék előnyben az online megkereséseket (telefon, e-mail), s csak az elkerülhetetlen esetekben jöjjenek be személyesen az iskolába.

Az alsó tagozatos gyerekeket a tanítás végén a pedagógusok kikísérik, ezért kérem, hogy a kapu előtt várják őket, ne jöjjenek be az udvarra sem.

A szülői értekezleteket az osztályfőnökök nagy körültekintéssel szervezik meg, erről időben értesítenek mindenkit.

Kedves Szülők!

Szeretném megnyugtatni Önöket, hogy az iskolában minden szükséges intézkedést megteszünk a járvány megelőzése érdekében. Figyelünk a távolságtartás minél teljesebb körű megvalósítására, a fertőtlenítésre és higiénés előírások megtartására, a tanulók felvilágosítására. Kérem, hogy otthon is fordítsanak külön figyelmet erre. Az EMMI a szülők számára is készít egy protokollt, amit a KRÉTA felületen fogunk megosztani.

Bízom abban, hogy együttműködésünk eredményeként a 2020/2021. tanévben a korábbiakhoz hasonló sikerrel tudjuk megvalósítani kitűzött céljainkat, és minden gyermek eredményesen zárja a tanévet.

 

Püspökladány, 2020. augusztus 26.

 

                                                                                                                       Nagyné Balogh Eszter

                                                                                                                            intézményvezető

 

Friss hírek

2020. június 26-án tartottuk meg a pedagógusnapot, melyen részt vett Majosi Pálma tankerületi igazgató, aki Szolgálati Emlékérem Kitüntetéseket adott át Károlyiné Bihari Ilona, Kovács Krisztina és Ozsvárné Varga Éva nyugdíjas pedagógusoknak.

Az ünnepségen tanítványaink rövid műsorral köszönték meg a pedagógusok odaadó munkáját. Hagyományaink szerint pedagógusnapon adjuk át “A Petőfi iskoláért”-díjat díszoklevél és a Győrfi Lajos szobrászművész által készített emlékplakett kíséretében. Ezt ebben a tanévben Kissné Jánosi Judit tanítónak és Szabóné Keserű Mónika tanárnak ítélte szavazás útján a nevelőtestület, és Nagyné Balogh Eszter igazgató adta át.

Tankerületi igazgató asszony emléklappal és könyvvel köszönte meg négy nyugdíjba készülő kollégánk négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját. Ők felmentési idejüket és szabadságukat töltik, szeptembertől már nem dolgoznak aktívan az iskolánkban: Fülöpné Béres Edit, Kisné Fekete Margit, Sebestyénné Iványi Ildikó és Szabóné Máté Mária. A búcsúzó kollégákat a nevelőtestület meglepetés-műsorral köszöntötte, ezután kötetlen formában mi élvezhettük az általuk szervezett vendéglátást.