Tájékoztatás

Tisztelt Szülő!

2021.március 3-án 16:00 órakor az egyházak képviselői tájékoztatót tartanak az iskola hit- és erkölcstan oktatásról, melyre szeretettel meghívom. 

Helye: Petőfi utca 9 1.emelet 2-es tanterem

Püspökladány, 2021.február 17.                                                                                                                                                                                                                                                                       Nagyné Balogh Eszter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             intézményvezető

Tanévkezdési támogatás

Tisztelt Szülők!

Püspökladány Város Önkormányzata a tanévkezdési támogatás folyószámlára történő utalását a napokban elvégzi és folyamatosan biztosítja a pénztári kifizetéseket is.

A pénztári kifizetésre a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában:

hétfő-csütörtök: 08:00 – 12:00

                                   13:00 – 16:00

péntek                      08:00 – 12:00  óra között van lehetőség.

Tájékozatás – Járványügyi Intézkedési terv

Járványügyi intézkedések

 1. szeptember 1-től

Az EMMI, valamint a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatójának ajánlásait figyelembe véve a COVID-19 vírus terjedésének megelőzése céljából az alábbi intézkedéseket hozom:

Tájékoztatás:

 • Az intézmény dolgozóit (pedagógusok, NOKS alkalmazottak, technikai dolgozók, közfoglalkoztatottak) az igazgató személyesen és e-mailben.
 • Tanulókat: személyesen az osztályfőnökök.
 • Szülőket: igazgató az iskola honlapján, Facebook oldalán, plakátokon keresztül, az osztályfőnökök a megszokott módokon (üzenőfüzet, online közösségi oldalakon a saját csoportban, telefonon)
 • Az iskola külső partnereivel telefonon, e-mailben tartjuk a kapcsolatot.

Belépés az intézménybe:

 • Az iskola dolgozóin és tanulóin kívül külső személy csak rendkívül indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban léphet be. (Kivételt a fenntartó, hivatalos szervek képviselői jelentenek.)
 • Az intézménybe lépéskor kötelező a kihelyezett fertőtlenítő használata, illetve szájmaszk viselése.
 • A Bajcsy u. 3-5. sz. és a Petőfi u. 9. sz. épületben portai szolgálatot tartunk.
 • Az alsó és az eltérő tagozat tanulóit a szülő csak az iskola kapujáig kísérheti, ott a pedagógusok fogadják a gyermekeket, ők kísérik fel az osztálytermekbe őket, illetve a tanítás után a kapuhoz kísérik őket.
 • A felső tagozaton a hagyományos rendtől eltérően reggel nem gyülekeznek az udvaron a tanulók, hanem azonnal felmennek az osztály- illetve csoporttermeikbe, ahol az órát tartó pedagógus fogadja őket.

A tanulók iskolában tartózkodása, közlekedése:

 • Az alsó és eltérő tagozat tanulói a saját osztálytermeikben tanulnak. A pedagógusok az első és második osztályokban egyénileg határozhatnak a tanítási órák kezdéséről és befejezéséről, 3-8. osztályokban az áttanítások miatt a hagyományos csengetési rendet követjük.
 • A felső tagozaton a csoportbontások és az informatika, hittan tantárgyak oktatása szükségessé teszi a tanulók vándorlását, ám minden épületben érvényesíteni szándékozunk a jobbkéz-szabályt a folyosói közlekedés során.
 • A testnevelés órákat, ameddig az időjárás lehetővé teszi, a szabadban kell megszervezni.
 • A délutáni szakkörökön, felzárkóztató foglalkozásokon csak 5-6 gyerek vegyen részt. A foglalkozások témájától, pedagógiai feladatától függően törekedjünk az online megvalósításra.
 • Minden tanítási óra kezdetén a tanulók kézfertőtlenítését az órát tartó pedagógus felügyeli, a tantermek szellőztetéséről gondoskodik. 
 • Az óraközi szünetekben – kivéve rossz idő esetén – a tanulók az udvar számukra kijelölt területén tartózkodnak.
 • A mellékhelyiségek használata során a távolságtartásra kell törekedni. 
 • A nappalos beosztásban dolgozó takarítók részletes útmutatás alapján végzik a takarítást és fertőtlenítést.
 • Minden tanuló számára javasolt saját tisztasági csomag használata, amiben célszerű szájmaszkot is elhelyezni.

A tanulók étkeztetése:

 • Étkezési rend alapján, az osztályok órarendjéhez igazodva történik. A tízórait minden osztály a feladatellátási helyén kapja meg és fogyasztja el az erre kijelölt helyen. Az ebédet a gyerekek egyelőre a Karacs Ferenc Kollégiumban kapják, ott fokozottan ügyelni kell a távolság megtartására. Reményeink szerint napokon belül rendeződik az étkeztetés helyzete, s az ebédet is a Bajcsy u. 3-5. sz. épületben fogyaszthatják el a gyerekek, étkezési rend alapján. Az étkezések során fokozottan ügyelni kell a higiénés előírások betartására és betartatására. 

A tanulói benntartózkodás:

 • A tanulók 16 óráig tartó kötelező benntartózkodására vonatkozó szabályokat a szülő kérésére engedékenyebben kezeljük, azaz ha a szülő tud gondoskodni gyermeke délutáni felügyeletéről és másnapra történő felkészüléséről, engedélyt kaphat a hazamenetelre.
 • A napközis és tanulószobás csoportokat a tanítási nap végén a pedagógus kíséri ki az iskola kapuján.

Püspökladány, 2020. augusztus 28.

                                                                              Nagyné Balogh Eszter

                                                                                   intézményvezető